סייבר הערכת הסיכון המשפטי​

​סייבר: הערכת הסיכון המשפטי

מנהלים נוטים להעריך סיכוני סייבר באותו אופן שבו הם מעריכים סיכונים אחרים לתאגיד - על פי תוחלת היחס בין הנזק הפוטנציאלי שיגרם לחברה ובין הסיכוי להתממשות הסיכון.

שימוש בנוסחה זו ביחס לאירועי סייבר הוא מאוד מאתגר ולעיתים מוטה.